П О К А Н А за участие в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Комунално битови услуги – наем на химически тоалетни” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево