Обществена поръчка с предмет „Площадка за изграждане на склад за съхранение на резервни части за автомобили, електрогазова и самолетообслужваща техника” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево