Обществена поръчка с предмет „Доставка на консумативи за шевни машини” във военно формирование 28000