Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за комуникационна, информационна и навигационна техника във военно формирование 28000”