обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи” във военно формирование 28000