oбществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за инженерна техника” във военно формирование 28000