Oбществена поръчка с предмет „Възстановяване работоспособността на 4 (четири) бр. навигационни GPS приемници AvMap EKP V" във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево