Обществена поръчка с предмет „Доставка на инструмент“ във военно формирование 28000