Обществена поръчка с предмет „Доставка на въглероден диоксид СО2” във военно формирование 28000