Обществена поръчка с предмет „Доставка и полагане на готов бетон за ограда на обособен участък от РСП” във военно формирование 28000