Oбществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на указателна табела от месинг с надпис” във военно формирование 28000