Обществена поръчка с предмет „Депониране на опасни и общо разпространени отпадъци” във военно формирование 28000