Обществена поръчка с предмет „Ремонт на тилова техника във военно формирование 28000“