Обществена поръчка с предмет „Доставка на осветителни тела, ел. табла и кабели” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево