Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за пътни превозни средства“