обществена поръчка с предмет „Закупуване на музикални инструменти” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево