Oбществена поръчка с предмет „Ремонт на сграда № 195 „Форсажна стоянка”