Обществена поръчка с предмет „Сключване на договор за следгаранционна техническа поддръжка, обслужване и ремонт (при необходимост) на „Склад за ГСМ за изтребителна авиация” и дизелов агрегат AKSA, модел APD 150A към него” във военно формирование 28000