Oбществена поръчка с предмет „Ремонт на покриви на сгради във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево”