Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на експертна оценка за определяне на първоначалната наемна цена за ползване на част от войскови район №1550 от мобилен оператор „А1 България” ЕАД”

Документи: