Увеличаване на броя изправни самолети МиГ-29 в авиобаза Граф Игнатиево

   В авиобаза Граф Игнатиево успешно преминаха летателните изпитвания на самолет МиГ-29, регистрационен знак 33 след приключване на контролно-възстановителните работи, изпълнявани на всеки 1000-часа нальот на самолета и подмяна на двигателите. Пилотите, осъществили полета са бригаден генерал Николай Русев и подполковник Любомир Славов. Те изразиха своето удовлетворение от работата на самолета и двигателите при проведения полет.

   През изминалата седмица беше извършено успешно облитане на самолет МиГ-29 с регистрационен знак 37, пилотиран от майор Иларион Иларионов  след завършване на 200-часово периодично обслужване и подмяна на двигателите на самолета.

   С това броят на изправните самолети, участващи в носенето на бойното дежурство и осигуряващи воденето на летателната дейност в авиобазата, се увеличи с още два.

   Командването на авиобазата благодари на инженерно-техническия състав за положените усилия и изпълнението на дейностите по самолетите.