Слушатели от Военна академия „Георги С. Раковски“ посетиха авиобаза Граф Игнатиевo

   Офицери от първи курс, редовна форма на обучение във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Георги С. Раковски“ – София, бяха на посещение в авиобаза Граф Игнатиево на 12 май 2021 г. в рамките на провеждана учебна практика.

   Подполковник Мирослав Колев, началник на отделение, запозна слушателите в свой брифинг с мисията, задачите и структурата на авиобазата.  Те разгледаха обекти, свързани с организацията, подготовката и провеждането на полетите, запознаха се отблизо с работата на авиационните специалисти от различните направления и с летателната екипировка.

   На статичен показ, офицерите получиха допълнителна информация за  изтребител МиГ-29, с организацията и осигуряването на непрекъснатото бойно дежурство. Те проявиха интерес към подготовката на базата за предстоящото приемане на новия многоцелеви самолет в инфраструктурно отношение, както и за хода на обучението на летателния и инженерно-технически състав за неговото усвояване.

   „Вие се готвите за командири на различни формирования от състава на видовете Въоръжени сили на нашата страна, от чиито решения и съгласуваност в действията ще зависи подготовката на личния състав на тактическо ниво за изпълнение на съвместни задачи. Те, колкото различни и специфични да са за Военновъздушните и Военноморските сили, Сухопътни войски и Силите за специални операции, са взаимно свързани. При подготовката или провеждане на операции изискват перфектна координация и единство в усилията, за да изпълняваме конституционните си задължения! Затова Вашето обучение трябва не само да надгражда Вашите знания на професионално ново, но и да създаде лични и тесни контакти помежду Ви!“, каза бригаден генерал Николай Русев, командир на авиобаза Граф Игнатиево и им пожела успех в обучението.