ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ

   Във връзка с постъпили обаждания на жители в района на град Казанлък, внасяме яснота относно естеството на провеждани полети от изтребители във въздушното пространство на Република България.  

   При изпълнение на тренировъчни задачи категорично не се използва ракетно въоръжение. В отделни етапи от полета, част от самолетите водят подготовка за противодействие на „противникови ракети“ чрез използването на т.нар. топлинни ловушки (топлинни капани). Те се освобождават на височина над 2500 м. и изгарят далеч преди достигане на земната повърхност, като по този начин не представляват никаква опасност за населението, животните и околната среда.