П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   
    Уведомяваме гражданите на град Пловдив, че във връзка подготовката и провеждането на динамичен (въздушен) показ в рамките на Националната кампания за популяризиране на военната професия под надслов „Бъди войник“ в град Пловдив, самолети и вертолети от българските Военновъздушни сили ще изпълнят полети на малка височина над площад „Централен“ на дати и времеви прозорци както следва:
 
- на 15.10.2019 г. – от 11:00 до 12:00 часа – репетиция;
                   – от 16:30 до 18:00 часа – репетиция;
- на 17.10.2019 г. – от 16:30 до 18:00 часа – участие динамичен (въздушен) показ.