НАШИ МИГ-29 УЧАСТВАТ В МЕЖДУНАРОДНА ВЪЗДУШНА ТРЕНИРОВКА

   Започна международната тренировка на сили и средства за противовъздушна отбрана в условия на радиоелектронни смущения „RAMSTEIN GUARD 2018”, ръководена от Центъра за въздушни операции - Торехон, Испания. Тя се провежда от 25 до 28 септември във въздушното пространство на България, Румъния и Гърция.

   Основните цели на полетите са придобиване и усъвършенстване на подготовката на летателния състав за изпълнение на задачи в условията на радиоелектронни смущения.