ЛЕЙТЕНАНТИТЕ ОТ КУРСА ЗА ПРИУЧВАНЕ НА САМОЛЕТ „PILATUS” РС-9М ПРИДОБИХА КЛАСНА СПЕЦИАЛНОСТ

   Осем млади летци изпълниха успешно контролната и специална проверка за придобиване на класна специалност на самолет „PILATUS” РС-9М в рамките на провежданата интензивна летателна подготовка. 
   Изпитите се проведоха на Летище Долна Митрополия от майор Пламен Ковачев, майор Пламен Иванов и майор Валентин Иванов.
   В деня на изпита пилотите Теодор Христов, Методи Иванов, Денислав Танков, Георги Йорданов, Тодор Тодоров, Валентин Леков, Симеон Георгиев и Валентин Митев изпълниха задачи в зона сложен пилотаж, с което демонстрираха високо ниво на усвоените умения по техника на пилотиране и способности за бойно използване на самолета.