Специализанти от формированията на ВВС завършиха успешно обучението си в Учебна авиационна група „Георги Бенковски”

  На 22.07.2016 г. в Учебна авиационна група “Георги Бенковски” завърши обучението на специализантите от курсовете за придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „Авиационно – технически специалисти” и специалисти в системата за „Комуникационно, информационно и навигационно осигуряване”.

  В хода на подготовката специализантите показаха висока мотивация и стремеж към усъвършенстване. Потвърждение на това са постигнатите високи резултати от теоретичните и практически изпити.

  Заместник командирът подполковник Ангел Николов връчи удостоверенията на специализантите. В обръщението си към тях, той изтъкна важността на обучението като съществен етап от професионалното им развитие. Поздрави ги за проявената отговорност и стремеж към усъвършенстване, и им пожела успешна и безаварийна работа.