ЗАВЪРШИ ЛЕТАТЕЛНИЯ СТАЖ НА КУРСАНТИТЕ ЛЕТЦИ 4-ТИ КУРС

   На 14.07.2016 год. в Учебна авиационна група „Георги Бенковски” се проведе семестриален изпит по летателна подготовка с курсантите – летци 4-ти курс от Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”.

  С бързи темпове и висока успеваемост четвъртокурсниците изпълниха в пълен обем летателната програма, която бе планирана за периода на стажа.

  След като достигнаха необходимото ниво на подготовка те бяха допуснати до семестриален изпит. Уменията им по техника на пилотиране бяха проверени от изпитна комисия под председателството на Заместник командира на Учебна авиационна група „Георги Бенковски”. Курсантите изпълниха полет по маршрут и полет в зона сложен пилотаж на средна височина. Заключението на комисията бе, че курсантите са усвоили на отлично ниво самолетоводенето, прецизно изпълняват елементите на сложния пилотаж и уверено извеждат самолета от свределни положения и от свредел.

  Командно – инструкторският състав поздрави курсантите за постигнатите резултати и отлично представяне на изпита.