Първи самостоятелни полети на младите пилоти със самолет L-39 ZA

  Пилотите от групата за интензивна летателна подготовка изпълниха първите си самостоятелни полети на летище Долна Митрополия с учебно – бойния реактивен самолет L-39 ZA в края на миналата седмица.

  В изпълнение на Програмата за интензивна летателна подготовка на млад летателен състав, това е вторият етап в обучението на лейтенантите Светослав Пентиев, Александър Иванов, Аспарух Пашов и Йордан Тонев.

  След като завършиха пълния курс на самолет РС-9М и присвоиха степен за класна специалност „Военен пилот – трети клас”, тяхното обучение премина на самолет L-39. Пилотите достигнаха ниво, позволяващо им изпълнение на самостоятелни полети. В изпитния ден те извършиха полет в зона прост пилотаж и полет по кръга, а уменията им бяха оценени от майор Пламен Попов и капитан Петър Муков. „Пилотите са подготвени много добре, справят се уверено с управлението на самолета и изпълниха отлично всички елементи“, смятат контролиращите. В основата на постигнатите резултати стоят натрупаните теоретични и практически знания и опит на самолет РС-9М и всеотдайната работа на на техните инструктори - майор Пламен Попов, майор Пламен Ковачев, капитан Петър Муков, капитан Иво Първанов и капитан Борис Стойков.