В първо сержантско звание бяха произведени специализантите от курса за „Младши сержант – първи модул”

   На 24.07.2015 г. в Учебна авиационна група „Георги Бенковски” – гр. Долна Митрополия се проведе ритуал по производство в първо сержантско звание на специализантите от курс „Младши сержант – първи модул”.
Мероприятието бе открито от Началника на „Център за подготовка и обучение” подполковник Мануш Христов. В словото си той се позова на исторически факти от миналото на българския подофицерски корпус за нуждата и значението на сержантския състав и очерта предизвикателствата пред тях. 
Удостоверенията и пагоните на новопроизведените сержанти бяха връчени от заместник–командира по авиационна техника и въоръжение на Учебна авиационна група „Георги Бенковски” подполковник Любомир Манов. Той ги приветства за постигнатите високи резултати по време на обучението си и им пожела да съхранят и вложат същият ентусиазъм и на новите длъжности.
За постигнати отлични резултати в обучението бяха наградени младши сержант Илияна Дюлгерова от военно формирование 26450 - София и младши сержант Иванка Тиганчева от военно формирование 54720 - Пловдив.
   В слово–отговор мл. сержант Дюлгелрова сподели впечатленията си от обучението си в курса. Тя акцентира на това, че благодарение на придобитата многостранна подготовка довчерашните войници променят своя мироглед и се изграждат като бъдещи лидери. Също така, прочете и част от Почетния кодекс на сержанта, който е разработен от предишния випуск с идеята да се осигури приемственост между специализантите от курс „Младши сержант – първи модул” pharmacie en ligne belgique.
   Голям интерес предизвика оръжейната изложба „Оръжието на БА от Освобождението до 1945 година”. Тя бе осигурена с любезното съдействие на регионален клуб „Традиция – Васил Ганчев Плевналията” с цел да даде възможност на специализантите и гостите на тържеството да се докоснат до оръжията, с които са воювали нашите предшественици, деди и бащи и да придобият една по-богата култура по отношение на боравенето със стрелково оръжие.