Изпити за повишаване на класна специалност на военни пилоти

 

   Изпити за повишаване на класна специалност на военни пилоти се проведоха в Учебна авиационна група „Георги Бенковски”

   В Учебна авиационна група „Георги Бенковски” се проведоха изпити за присвояване на класна специалност „ВОЕНЕН ПИЛОТ – 2-РИ КЛАС”.
   Капитан Петър Милков и капитан Георги Чаушев от състава на 3-та авиационна база Граф Игнатиево преминаха през задълбочена теоретическа и практическа подготовка на самолет „Pilatus” РС-9М. Те достигнаха до ниво на подготовка овладяване на техника на пилотиране и бойно използване на самолета нощем в прости метеорологични условия и бойно използване над облаци в сложни метеорологични условия.
  След като усвоиха техниките до съвършенство, пилотите бяха допуснати до изпити за повишаване на класната им квалификация, извършени под ръководството на подп.Юлиян Радойски и майор Даниел Аршинков.
  Заключението на изпитващите бе, че двамата обучаеми са показали високо ниво на подготовка и техника на пилотиране, като са изпълнили прехват над облаците и кацане на установения минимум за оценка „Отличен”.