Военнослужещи от Учебна авиационна група „Георги Бенковски” обезвредиха и унищожиха невзривен боеприпас

 На 07.10.2014г. военнослужещи от Учебна авиационна група „Георги Бенковски” обезвредиха невзривен боеприпас, открит в гр. Горни Дъбник, обл. Плевен. 
 Артилерийският снаряд е намерен в таванското помещение на читалище „Просвета”. Служители на РУП – Долни Дъбник веднага отцепват района и го охраняват до пристигането на „Формирование за разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси” към Учебна авиационна група „Георги Бенковски”. 
 Специалистите старши сержант Димитър Бетов и офицерски кандидат Даниел Дафинов идентифицираха и внимателно анализираха боеприпаса – силно корозирал снаряд с диаметър 80 мм и дължина 200 мм, без видими надписи и маркировка. При стриктно спазване на мерките за безопасност боеприпаса бе транспортиран на безопасно за населението място и унищожен чрез взривяване. 
При изпълнението на задачата военнослужещите показаха висок професионализъм при неутрализиране на рискови за населението ситуации.