Курсантите – летци трети курс завършиха с отличие летателния стаж

   На 10.09.2013 год. в Учебна авиационна група „Георги Бенковски” се проведе семестриален изпит по летателна подготовка с курсантите – летци 3-ти курс от факултет „Авиационен”.
   Курсантите бяха оценени от изпитна комисия под председателството на полковник Григорий Стаменов и участието на командно – инструкторския състав на авиогрупата. Задачите, които те изпълниха включваха: полет в зона прост пилотаж и полет по кръга. Съгласно план – графика за учебната 2013 г. това е нивото, което третокурсниците трябва да достигнат през периода на летателното обучение.
   По мнение на началника на „Авиационния учебен център” майор Пламен Попов всички курсанти са усвоили прецизно елементите на простия пилотаж и са изпълнили полетите и кацанията за оценка „отличен”. „Всички показаха много високо ниво на подготовка на етапа, на който се намират.     Доволни сме от тяхната работа, от дисциплината и представянето им по време на целия стаж. Това е предпоставка за в бъдеще да се развиват с бързи темпове, да усвоят самолет РС-9М до край, с намерение на по-късен етап да преминат и на реактивен самолет”.
   Полковник Стаменов връчи на третокурсниците сертификати за завършен летателен стаж и ги поздрави за проявеното усърдие, воля и отлично представяне.