Унищожен беше невзривен боеприпас

     Формированието за овладяване и преодоляване на последствия при бедствия от състава на Учебна авиационна група „Георги Бенковски” унищожи невзривен боеприпас в гр. Долна Митрополия

    Вчера, 21.02.2013 год., военнослужещи от Учебна авиационна група „Георги Бенковски” обезвредиха и унищожиха невзривен боеприпас в гр. Долна Митрополия.

     По искане на главния секретар на МВР, след положителна резолюция на началника на Отбраната и заповед на Командира на ВВС, формированието за унищожаване на невзривени средства за поразяване бе активирано, за да извърши обезвреждане на боеприпас, открит при изкопни работи в покрайнините на гр. Долна Митрополия. До пристигане на военнослужещите районът бе отцепен и се охраняваше от служители на РПУ - Долна Митрополия.

    Специалистите от формированието за овладяване и преодоляване на последствията от невзривени бойни припаси с командир капитан Деян Христов, под прякото ръководство на Заместник-командира на учебната авиационна група – подп. Юлиян Радойски, извършиха разузнаване и внимателно анализираха боеприпаса – снаряд (артилерийска граната) от времето на Руско – турската освободителна война. Появата му в близост до гр. Долна Митрополия не е случайна. В хода на обсадните действия по време на Руско – турската освободителна война в този район са били концентрирани голямо количество войски и артилерийски средства от руска страна.

    При стриктно спазване на мерките за безопасност снарядът бе унищожен чрез взривяване. При изпълнението на задачата военнослужещите показаха бърза реакция, висок професионализъм и отлична координация.