Учебна авиационна група

         

         Учебна авиационна група „Георги Бенковски” изпълнява следните основни задачи: 

          1. Обучение на летателен състав за нуждите на ВВС
         Осъществява се в Центъра за летателна подготовка и се изразява в:
- обучение и повишаване на квалификацията на млад летателен състав от формированията на ВВС;
- обучение на курсанти-летци от НВУ „Васил Левски”;
- поддържане и непрекъснато повишаване нивото на летателна и методическа подготовка на командно-инструкторския състав.

      2. Професионална подготовка на кадри за ВВС
Обучението на кадрови сержанти и войници за нуждите на ВВС се осъществява в Центъра за подготовка и обучение. В него целогодишно се провеждат курсове за придобиване на военно-отчетна специалност и професионална квалификация за авиационно-технически специалисти, за ЗРВ, РТВ, КИНС специалисти, логистични и щабни специалисти от сержантския и войнишки състав, езикови курсове за изучаване на английски език и курсове за повишаване на квалификацията на водачи на МПС.

     3. Поддържане на непрекъсната готовност  за  блокиране и  задържане на самолет-нарушител,  както и  готовност за посрещане и подготовка за повторен полет на дежурните изтребители. Участие в осигуряването на дежурните средства за аварийно търсене и спасяване.

     4. Предоставяне на помощ на населението, чрез организиране и  поддържане в  денонощна  готовност на 4 модулни формирования за действия при потенциални кризи - ликвидиране на последствията при земетресения; действия при зимни условия; унищожаване на невзривени боеприпаси и гасене на пожари с район за отговорност в централна северна България.
      

               МОДЕРНИЗАЦИЯ

      На Летище Долна Митрополия е изградена съвременна информационна система за организиране и провеждане на полетите “Front Desk”. Благодарение на нея екипажите разполагат с актуална информация по отношение на метеорологичната обстановка; трафика в летателния район; обстановката на запасните летища и по маршрута за полет, както и типа на летателната задача и разполагаемото време за нейното изпълнение. Цялата налична база данни се актуализира автоматично и осигурява нужната информация в реален мащаб на времето. Система от подобен тип създава условия за унифициране на подготовката за полет на екипажите, изпълняващи задачи при провеждане на учения и полети с международно участие.

                           

    За наземната подготовка и летателно обучение е изграден и оборудван кабинет за летателна подготовка. В него се провежда летателната подготовка на авиационния състав за самолетите L-39ZA и Pilatus РС-9М. Оборудван е с необходимите учебни материали на основата на компютърни технологии, част от които са свързани конкретно с подготовката на самолет Pilatus РС 9М, тренажор и пълен набор схеми. Разработения програмен продукт за визуализиране на основните подготовки е насочен към първоначалното започване на летателно обучение и използването му в кабинета дава възможност да се постига по- високо ниво на възприемане и усвояване на материала.

     Най-съвременното и модерно съоръжение на летище Долна Митрополия е Кулата за управление на полетите.

     Със своето разположение тя осигурява отлична видимост  към полосата  за  излитане  и  кацане, и  на целия полет по кръга. В нея се намира залата за управление на полетите, която е оборудвана с една от най- съвременните комуникационни системи VCCS Гарекс 220. Тази система позволява в кулата за управление на полетите да бъдат разположени не само работните места на ръководителите на полети „Кула” и „Земя”, но и работните места на ръководителите на полети „Подход”. По този начин се постига оптимално взаимодействие между различните ръководители на полетите в комуникационно и в навигационно отношение, което от своя страна осигурява безопасното изпълнение на полетите на летище Долна Митрополия.