Курсантите летци 2-ри курс изпълниха първи парашутни скокове на летище Долна Митрополия

    На летище Долна Митрополия се проведоха парашутни скокове с курсанти от НВУ „Васил Левски”.
Първите си парашутни скокове изпълниха и второкурсниците от специалност „летец - пилот”, на които им предстои да започнат летателен стаж.       Съгласно регламентиращите документи, преди да бъдат допуснати до летателна дейност курсантите трябва да изпълнят по два парашутни скока, с което се тренира аварийно напускане на самолета.
   Курсантите се справиха успешно с това изпитание във въздуха. Заместник- командирът на Учебна авиационна група „Георги Бенковски” – подп. Юлиян Радойски ги поздрави за доброто им представяне и подчерта, че това е важен етап от тяхното обучение. „Първият скок и първият полет се помнят цял живот. За тях се изисква висока подготовка, много смелост и силна мотивация, които доказахте, че имате”, каза той, след което връчи удостоверения за проведен първи парашутен скок с пожелание за успешна летателна дейност.