Започна летателния стаж на курсантите – летци в Учебна авиационна група „Георги Бенковски”

    На 14.05.2013 год. в Учебна авиационна група „Георги Бенковски” започна летателния стаж на курсантите – летци 4-ри курс от Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”.
В изпълнение на План – графика за учебната 2013 година, курсантите преминаха през задълбочена теоретична подготовка, след което бяха допуснати до летателна дейност.
Обучението на четвъртокурсниците ще се проведе на самолет РС-9М. Планираните задачи за периода на стажа са възстановяване на летателната подготовка от миналата година, обучение в зона сложен пилотаж и полагане на семестриални изпити.
    Заместник Командирът на УАГр – подп. Юлиян Радойски пожела на курсантите успешна летателна дейност, силна амбиция и желязна воля при овладяване на предстоящите още по-сложни етапи от тяхната подготовка, и успешно представяне на семестриалните изпити.