Успешно бе обезвредена и унищожена авиационна бомба

    На 13.05.2013 год., по искане на главния секретар на МВР,  формированието за разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси към Учебна авиационна група „Георги Бенковски” бе активирано за обезвреждане на невзривен боеприпас, открит в местността Вуколак на с. Червен брег, общ. Дупница.
До пристигане на военнослужещите районът бе отцепен и се охраняваше от служители на РУП – Дупница.
  Специалистите от модулното формирование капитан Десимир Костовски – ръководител, старшина Тони Борисов и старшина Красимир Маринов идентифицираха и внимателно анализираха боеприпаса – силно корозирала авиационна бомба с диаметър 150 мм, без видими надписи. При стриктно спазване на мерките за безопасност боеприпаса бе унищожен чрез взривяване.