3-та авиационна база взе участие в съвместна българско-гръцка летателна тренировка

    Съгласно Плана за подготовка на командирите, щабовете и войските от ВВС през учебната 2013 г. и план на САОС – 7 - Лариса в рамките на вчерашния ден се проведе съвместна тренировка с летателни екипажи на Военновъздушните сили на Република Гърция.
   Цел на тренировката бе повишаване на оперативните способности на екипажите от българските ВВС за работа в коалиционна среда чрез изпълението на тактически прехвати под управление на самолет за далечно радиолокационно откриване от състава на НАТО и провеждане на трансгранични операции по приемане и предаване на управлението им между български и гръцки пунктове за управление.
   Целият процес по планиране и организиране изпълнението на летателните задачи се реализира по процедури, използвани в НАТО.
От българска страна  в тренировката, освен екипажи от 3-та авиационна база от летище Граф Игнатиево, участваха и ръководители полети „Бойно управление”от база “КУН”, които осигуриха командването и управлението на “противоборстващите” екипажи.
   Проведената съвместна тренировка дава възможности за усъвършенстване не само бойната подготовка на българските пилоти, но и повишава способностите на дежурните сили и средства от системата за командване и управление на българските ВВС за изпълнение на задачата по Air Policing в коалиционна среда, което е практически израз на принципите, залегнали в  концепцията за интелигентна отбрана.