Достойни наследници

ДОСТОЙНИ НАСЛЕДНИЦИ НА ДОСТОЙНИ ПРЕДЦИ

     НВВУ „Георги Бенковски

     През месец юни 1948 г. НВВУ „Георги Бенковски” се предислоцира от квартал „Лозенец” в гр. София на летище Долна Митрополия.

     В периода 1948 г. – 1952 г. се полагат основите и са построени най- необходимите сгради за осигуряване на учебния процес.

     Паралелно с това в живота на училището настъпват редица важни събития:

 

  • През 1950 г. датата 26 май (денят на трагичната гибел на ръководителя на Априлското въстание – Георги Бенковски) е обявена за патронен празник на училището.
  • С указ на Президиума на народното събрание на 06.09.1953 г. генерал – лейтенант Борис Копчев връчва бойното знаме на училището.

    В периода след 1952 г. – 1953 г. в НВВУ „Георги Бенковски” започва подготовката за усвояване на нова материална част – реактивните самолети учебно – бойните Як-17 и бойните Як-23.

     През 1954 г. се сформира курс за усвояване на реактивните машини от посочения тип под ръководството на майор Димитър Банов.     Така се подготвя командно – инструкторският състав за обучение на курсантите, които за първи път летят на реактивен самолет.

    Превъоръжаването на българските Военновъздушни сили с новите реактивни самолети МиГ-15 налага по-задълбочено и продължително усвояване и усъвършенстване на знанията и подготовката на обучаващите се. За тази цел срокът на обучение в училището се увеличава от три на пет години, като завършващите випуски курсантите придобиват висше техническо образование.

    С Указ № 350/18.07.1959 г. на Председателя на Президиума на народното събрание НВВУ „Васил Коларов” – гр. Горна Оряховица и НВВУ „Георги Бенковски” – гр. Долна Митрополия се реорганизират и обединяват във ВНВВУ „Георги Бенковски” - единен център за подготовка на авиационна кадри.

     Първият Випуск висшисти постъпва през месец септември 1959 г. и завършва през 1964 г.

    Нарастващата необходимост на ВВС от попълване с кадри налага въвеждането и използването на нов учебно-тренировъчен самолет. С решение на държавните комисии на страните от Варшавския договор е приет чехословашкия самолет L-29 – Делфин.

    Той е доставен в България през лятото на 1964 г. Започва обучението на командно – инструкторски състав от съветски инструктори. По същото време е завършена и бетонната полоса на летище Долна Митрополия.

    Съществен момент в обучението на курсантите – летци е преминаването им на свръхзвуковия изтребител МиГ-21 ПФМ от пролетта на 1985 г., който заменя МиГ-15 и МиГ-17.

    От 1987 г. е приет на въоръжение чехословашкият самолет L-39ZA, на който българските летци започват усвояването на летателните умения.

    На 15 август 1991 г. с Указ №248 на Президента на република България ВНВВУ „Георги Бенковски” се преименува на ВВВУ „Георги Бенковски”.

     Преломен момент в развитието на военнообразователната система е 2001 г.

    Със заповед на Министъра на отбраната от 08.05.2001 г. се извършват организационно –щатни промени и ВВВУ „Георги Бенковски” минава по нов щат и военно – пощенски номер № 52610 с дислокация в Долна Митрополия, подчинено на заместник-началника на Генералния щаб по ресурсите. Обособява се ВВУБ „Георги Бенковски” с военно - пощенски номер № 52090 и дислокация гарнизон Долна Митрополия, подчинена на Главния щаб на ВВС.